Team4U Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 7
85-082 Bydgoszcz
Infolinia: 22 462 66 66
Adres e-mail: bok@simapka.pl

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000607853
REGON: 363982660
NIP: 554-293-67-52
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 000,00 zł

Napisz do nas